Downloadrechten voor onze boeken1. Waarom registreren?

Uitsluitend natuurlijke personen kunnen een boek of publicatie downloaden. Ieder persoon mag een boek/pubicatie gratis downloaden voor eigen gebruik en mag het boek/publicatie dupliceren en doorgeven aan vrienden, collega's, kennissen, ... . Enige voorwaarde is dat u zich registreert met een bestaand e-mail adres en uw adresgegevens. U krijgt enkel duplicatierechten (beperkt tot het aantal in artikel 2). U krijgt dus nooit uitgeefrechten, geen auteursrechten, geen publicatierechten.

2. Voor hoeveel mensen mag ik een boek downloaden

 • U mag een boek doorgeven aan maximum 20 personen naar keuze, of u geeft het boek enkel aan personen die binnen uw organisatie.
 • Zijn er meer dan 20 personen binnen uw organisatie werkzaam, dan wordt het maximum aantal verhoogd tot het aantal personen dat werkzaam is binnen uw organisatie, maar de duplicaten mogen dan uitsluitend worden verdeeld aan de personen binnen uw organisatie.
 • Voor studenten en scholen. In geval u student bent, mag u een boek/publicatie doorgeven aan maximum 20 medestudenten. In geval u werkzaam bent bij een school als loontrekkende, mag u een boek/publicatie verdelen aan alle leerlingen/studenten van de school, via een gesloten medium dat u zelf kiest, tot 500 studenten/leerlingen. In geval u dit aantal overschrijdt, contacteer ons dan even. Met studenten en leerlingen bedoelen we: diegenen die ofwel leerplichtig zijn ofwel een door de Belgische of Nederlandse staat erkende studentenkaart bezitten. Deze personen voldoen eveneens onlosmakend aan de vereisten dat ze een door de Belgische of Nederlandse staat erkende opleidingscyclus in het dag- of avondonderwijs volgen waarvoor door de Belgische of Nederlandse staat erkende examens bestaan. Alle commerciële en semi-commerciële (opleidings)bedrijven zijn uitgesloten van deze regeling.
 • Bevindt u zich in een ander geval, of wilt u meer zekerheid, contacteer ons dan even.
 • 3. Mag ik een boek of publicatie vertalen?

  Ja, u mag en boek/publicatie vertalen naar een andere taal, u verplicht zich er wel toe om SB Management als houder van de copyrights/auteursrechten hiervan op de hoogte te stellen en SB Management binnen de 5 dagen na vertaling een kopie te sturen van de vertaling in MS-WORD formaat. In de vertaling moeten de auteurs en de houders van het auteursrecht vermeld zijn. De vertaling moet voor verspreiding worden goedgekeurd door SB Management. SB Management zal dat binnen de 10 dagen na ontvangst berichten. De beslissingen hierrond zijn definitief. Het aantal kopies dat u mag verspreiden blijft bepaald door artikel 2, of wordt onderling onderhandeld.

  4. Wat gebeurt er als ik het dupliceerrecht niet naleef, negeer of overschrijd?

  • In dat geval heeft SB Management recht op schadevergoeding van u, ter waarde van de prijs van de boeken, vermenigvuldigd met het aantal lezers dat onrechtmatig een kopie van het boek/publicatie van u heeft ontvangen. Dit zijn de boeken die onder dit duplicatierecht vallen, dit zijn ook de prijzen:
  • Verkopen, nieuwe fundamenten: 12,95 EUR
  • Handboek voor tevreden klanten: 18,95 EUR
  • Opleiden is uitdagen: 12,85 EUR
  • Klantgericht werken bij de overheid: 10,95 EUR
  • Klantgericht werken voor technische- en ICT-helpdesks: 10,95 EUR
  • Onrechtmatig betekent: vanaf de 21ste lezer.
  • In geval uw gekozen heeft voor de verdeling binnen uw organisatie met meer dan 20 personen betekent onrechtmatig: vanaf dat iemand die niet bij uw organisatie werkt een kopie van een boek/publicatie gekregen heeft.
  • In geval uw verbonden bent als loontrekkende aan een school betekent onrechtmatig: vanaf de 501ste student.

  5. In geval van betwisting?

  In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven, België bevoegd.

  6. Stel, ik wil dit boek of deze publicatie zelf uitgeven, bijvoorbeeld met een eigen logo, kaft, ...?

  Dit kan bijna altijd. Neem even contact met ons op!

  Veel leesgenot!