Privacybeleid voor deze website1. Wat is het doel van dit beleid?

Bij het invullen van een electronisch formulier op onze website, voorziet u ons van een aantal persoonsgegevens.Vanwege het vertrouwelijk karakter van deze gegevens willen wij hiermee ethisch verantwoord en zakelijk omgaan.

2. Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen, raadplegen of laten schrappen?

U beschikt op elk moment over het recht om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen en te laten verwijderen. Dit wordt normaal binnen de 5 werkdagen verricht. Mail dan best even naar SB Management.

3. Wat verstaan we onder vertrouwelijkheid van gegevens?

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en GDPR compliant. De bewaartermijn is 15 jaar, zo kunt u bijvoorbeeld tot 15 jaar na registratie nog steeds uw boeken downloaden.

Zo zullen we enkel uw persoonsinformatie die u aanbelangt verwerken, zoals adres, email, telefoonnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens. Dit gebeurt enkel als u uw toestemming tot deze verwerking heeft gegeven (zie punt 5: uw toelating tot verwerking). We zullen verder enkel gegevens verwerken als u het doel van deze verwerking kent (zie punt 4: doel van de verwerking).

4. Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

 • a. Algemeen voor alle toepassingen
  De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in de bestanden van SB Management, Gemeentestraat 152, 3010 Leuven, België. Deze gegevens worden door SB Management verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde klantacties en voor de marketing/verkoop van onze dienstverlening. Indien u verder geen marketinginformatie wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail aan SB Management of per brief.
 • b. Indien u een document aanvraagt via onze site, electronisch of op papier
  Naast het algemeen doel uit punt a, is in dit geval het doel u het document te kunnen toesturen (naar uw e-mail adres of naar uw postadres) en later eventueel te kunnen verifiëren of een document u goed bereikt heeft.
 • c. Indien u gebruik maakt van de gratis download van onze boeken, publicaties en documenten
  Naast het algemeen doel uit punt a, is het doel om u te voorzien van een duplicatierecht voor de gratis boeken en uitgaven. Zo bent u in perfect orde betreft copyright en dergelijke.
 • d. Bij bestellen van boeken: uw e-mail adres en telefoonnummer kan worden gebruikt voor de track-and-trace applicatie van de transporteur, zo krijgt u updates van het stadium van uw bestelling
 • e. Bij bestellen van producten/diensten: alle (verplichte) administratieve en boekhoudkundige verwerkingen, zoals onder meer opstellen van facturen, versturen van producten, BTW-administratie, ...
 • 5. Hoe geef ik aan SB Management toelating mijn gegevens te gebruiken voor verwerking?

  Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan SB Management samen met het aanvinken van uw akkoord met het privacybeleid, geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden (zie "het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens").